Anna Natali di Trieste è “Miss Miluna Friuli Venezia Giulia”

A Claut (Pn) è stato assegnato il titolo di “Miss Miluna Friuli Venezia Giulia”. Vincitrice, Anna…